ผลงานที่ผ่านมา

งาน ม. บูรพา

   

ปรับปรุงระบบควบคุมและเครื่องสูบน้ำสำหรับหอพึ่งเย็น อาคาร1 

   

ซ่อมเครื่องสูบนำระบายความร้อนหอพึ่งเย็น อาคาร1

  

งานซ่อมเครื่องสูบน้ำเย็น

   

 งานซ่อมเครื่องสูบน้ำดี

  

 

ซ่อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ อาคาร2

   

   

 

    งานเปลี่ยนหัวขับไฟฟ้าวาล์วปีกผีเสื้อ

 

งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบสปริงเกอร์

  

 

      

 

    

      

 

  

   

     

  

 

     

 

งานติดตั้งลิฟท์กรมแผนที่ทหาร