ผลงานที่ผ่านมา

ม.บูรพา

        

 

ปรับปรุงระบบควบคุมและเครื่องสูบน้ำสำหรับหอพึ่งเย็น อาคาร1 

    

 

ซ่อมเครื่องสูบนำระบายความร้อนหอพึ่งเย็น อาคาร1

   

 

งานซ่อมเครื่องสูบน้ำเย็น

   

 

 

งานซ่อมเครื่องสูบน้ำดี 

   

ซ่อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ อาคาร2

   

 

  

 

งานเปลี่ยนหัวขับไฟฟ้าวาล์วปีกผีเสื้อ

  

 

งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบสปริงเกอร์

   

 

       

 

   

 

  

 

    

     

  

 

   

 

งานติดตั้งลิฟท์กรมแผนที่ทหาร

  

      

 

งานFire Pump 

     

 

Project สวนบวกหาดชะอำ

      

 

 Project ด่านศุลกากร เชียงแสน

       

Project งานโรงพยาบาลท่าจีน

     

 

 ติดตั้งสายฉีดน้ำดับเพลิงอาคาร13 เมืองทอง

    

  

 Project งาน CK ลาดกระบัง

  

 

 Project งาน KKT ชลบุรี

   

 งานดูแลและบำรุงรักษา

     

 

     

 

งานซ่อมแซมเครื่องสูบสถานีบ่อปลาเทศบาลนนทบุรี