ผลงานที่ผ่านมา

งาน ม. บูรพา

 

     

 

ปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำสำหรับหอพึ่งเย็น อาคาร1

 

       

 

ซ่อมเครื่องสูบนำระบายความร้อนหอพึ่งเย็น อาคาร1

 

    

 

งานซ่อมเครื่องสูบน้ำเย็น

     

 

 

งานซ่อมเครื่องสูบน้ำดี

 

    

 

      

 

งานเปลี่ยนหัวขับไฟฟ้าวาล์วปีกผีเสื้อ

   

 

งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบสปริงเกอร์