ถังบำบัดน้ำเสีย

  

 

ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบรวม

(Central Wastewater Treatment Package)

สำหรับ

• คอนโดมิเนียม • อาคารสำนักงาน • โรงแรม • โรงพยาบาล

• ภัตตาคาร • ห้างสรรพสินค้า • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

 

 

ดร.สมมาต  อิชโรจน์

PhD  :  Public Health Engineering, University of Newcastle upon Tyne ENGLAND

MSC  :  Public Health Engineering, University of Newcastle upon Tyne ENGLAND

B.Eng   :  Sanitary Engineering, Chulalongkorn University, THAILAND

 

มาตรฐานการออกแบบที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญครบถ้วนตามหลักวิศวกรรมสุขาภิบาล

      doctor TANK  ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะพิเศษทางด้านการควบคุมตัวเองได้ตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องจักรกลหรือผู้ควบคุมที่มีความชำนาญการเฉพาะด้านใดๆ และเป็นระบบบำบัดสำเร็จรูปที่เป็นถังเดียวที่รวมหน่วยบำบัดทุกหน่วยรวมภึงการบำบัดตะกอนส่วนเกินไว้ในถังเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแบคทีเรียที่มีจำนวนมากพออยู่ตลอดเวลาทั้งในรูปของการเกาะกับ Media (Fixed film) และแบคทีเรียแบบแขวนลอย (Suspended Growth)

    doctor TANK  ได้ขอรับสิทธิบัตรประเภทอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์แล้วด้วยการออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะคือ มีการจัดวางห้องเติมอากาศ (Aeration Chamber) และห้องตกตะกอน (Sedimentation Chamcer) และห้องตกตะกอน (Sedimentaion Chamber) ให้อยู่ด้วยกันในถังรูปทรงกระบอกที่วางตามแนวนอนโดยมีผนังกั้นห้องทั้งสองในลักษณะผ่าครึ่งตามแนวนอนให้อยู่คนละด้านกันและมีช่องเปิดที่ส่วนล่างของผนังให้น้ำเสียไหลผ่านจากห้องเติมอากาศไปยังห้องตกตะกอนละตะกอนแบคทีเรียจากห้องตกตะกอนจะจมตัวเองลงก้นถังกลับมายังห้องเติมอากาศได้ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องจักรกลใดๆ และบรรจุตัวกลางพลาสติกแบบเคลื่อนที่ได้ (Moving Media)

 

มาตรฐานการบำบัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

      doctor TANK  ใช้เทคโนโลยี Moving Media พร้อมการจัดความสัมพันธ์ของตะกอนย้อนกลับให้อยู่ในระบบได้ตลอดเวลา จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ       เฉพาะและได้ขอรับสิทธิบัตรแล้วด้วยคุณประโยชน์ นานับประการดังนี้

+  มีประสิทธฺภาพที่สูง จากการเคลื่อนที่ของ Moving Media เพื่อไปสัมผัสเพื่อการทำปฏิกิริยาการบำบัดกับสิ่งเน่าเสียภายในห้องเติมอากาศ

+  สามารถแก้ปัญหาอุดตัน ที่มักเกิดกับกลางแบบยึดติดกับที่ (Fixed film Media) โดย Moving Media จะหมุนเวียนตัวเอง ด้วยฟองอากาศจากหัวกระจาย        อากาศจนแบคทีเรียส่วนเกินหลุดออกได้เองตามธรรมชาติ

+  มีแบคทีเรียที่จำนวนมาก ตามที่กำหนดได้ตลอดเวลา ด้วยการใส่ Media ในปริมาณที่ต้องการ

+  มีปริมาณในห้องเติมอากาศเพียงพอ ที่จะทำให้ตะกอนแบคทีเรียแบบแขวนลอย สามารถทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิการบำบัดอีกทั้งยังย่อยสลาย                    ตะกอนเกินได้ในห้องเตมอากาศเดียวกัน

+  มีห้องเติมอากาศที่มีขนาดเล้ก กว่าระบบเติมอากาศแบบ Extended Activated Sludge ถึง 6 เท่า

+  มีแบคทีเรียในห้องเติมอากาศที่เพียงพออยู๋ตลอดเวลา ทั้งในรูปแบบของการเกาะอยู่กับตัวกลางที่ไม่ไหลออกไปนอกห้องและแบคทีเรียในรูปแบบ            แขวนลอยที่สามารถไหลย้อนกลับจากห้องตกตะกอนมายังห้องเติมอากาศได้เอง เพื่อช่วยรักษาประสิทธิภาพการบำบัดให้สูงอย่างสม่ำเสมอและการบำบัด        ตะกอนส่วนเกิน

 

      

 

มาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้

                doctor TANK ผลิตจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานสากลจึงมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัย ด้วยคุณสมบัติพิเศษ

• ไม่เป็นสนิม • ทนต่อแดดและการกัดกร่อนอันเกิดจากน้ำที่มีกรดหรือด่างเจือปน

• น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 

มาตรฐานความคุ้นค่าของการเลือกใช้ doctor TANK

- ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากเป็นถังสำเร็จรูปแบบถังเดี่ยวที่รวมทุกขบวนการบำบัดให้อยู่ในถังใบเดียวกัน

- ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง เนื่องจากมีขนาดเล็กกว่าระบบตะกอนเร่งแบบ Extended Activated Sludge ถึง 4 เท่า

- มีโครงสร้างแข็งแรงทนทาน ตามระดับมาตรฐานสากลสามารถติดตั้งใต้ถนน ที่จอดรถ/สนามหญ้า หรือใต้พื้นที่ใช้สอยทั่วไปได้

- มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยระบบสามารถควบคุมการทำงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาตาม            ธรรมชาติ

- ไม่เกิดสภาพระบบไร้ประสิทธิภาพ ที่มักเกิดขึ้นเมื่อเดินระบบไปในระยะเวลาหนึ่งและไม่สามารถควบคุมดูแลรักษาปริมาณแบคทีเรียให้เพียงพอต่อการใช้      งานได้

- มีประสิทธิภาพสูงและสม่ำเสมอตลอดเวลา ด้วยจำนวนแบคทีเรียที่มีปริมาณมากตลอดเวลา

- ดูแลบำรุงรักษาง่ายและปลอดภัย ต่อผู้ควบคุมดูแลระบบเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์เครื่องจักรที่เป็นมอเตอร์หรือใบพัดจมใต้น้ำ

- ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูดตะกอนส่วนเกิน ทิ้งตลอดเวลา

- ประหยัดพลังงาน ด้วยเครื่องอากาศชนิดตั้งอยู่นอกถังที่ใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องเติมอากาศแบบทั่วไปที่อยู่นอกถังที่ใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องเติมอากาศแบบทั่วไปที่อยู๋ภายใต้น้ำที่ต้องหยุดระบบเป้นเวลานานเพื่อการซ่อมบำรุง

- ไม่ต้องหยุดระบบ เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องเติมอากาศ

- ประหยัดบุคลากรผู้ควบคุมระบบ ด้วยระบบไม่ต้องใช้ผู้ควบคุมที่ชำนาญการเฉพาะด้านหรืออุปกรณ์ควบคุมพิเศษใดๆเนื่องจากระบบสามารถควบคุมตัว        เองได้ตามธรรมชาติ

- สามารถเพิ่มขีดความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสียเดิมได้ ด้วยเทคโนโลยีแบบ doctor TANK โดยไม่ต้องสร้างระบบใหม่

- ได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทีมงานมืออาชีพ

- เริ่มต้นเดินระบบ (Start-up) ได้เร็วและง่ายด้วยวิธีธรรมชาติ

- บำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน

- ราคาไม่แพง