ความรู้ของเกี่ยวกับเครื่องเติมอากาศ

  

 

กังหันน้ำชัยพัฒนา

เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ RX-5C

Water-Air Pump Type Aerator, Model RX-5C 

 

เครื่องกลเติมอากาศแบบ RX-5

พัฒนาออกเป็น 3 รูปแบบ คือ

     »รูปแบบที่ 1 แบบอัดอากาศลงไปในน้ำ (Air pump)

     »รูปแบบที่ 2 แบบใช้ความเร็วของน้ำดึงอากาศจากภายนอกเข้าผสม (Water pump)

     »รูปแบบที่ 3 นำรูปแบบที่ 1 และที่ 2 ผสมกันโดยแทนที่จะดึงอากาศภายนอกเข้าผสมตามรูปแบบที่ 2 แต่ใช้วิธีการอัดอากาศเข้าช่วย (Water-air pump)

 

คุณสมบัติ

        เครื่องกลเติมอากาศแบบ RX-5C ให้ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด เหลือเพียง 60 เซนติเมตร และมีประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างน้อย ขนย้ายและติดตั้งง่าย สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำชุมชนและสถานที่ต่างๆ ที่ไม่สามารถติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนาได้ หรือนำไปใช้งานร่วมกับกังหันน้ำชัยพัฒนา

        เครื่องกลเติมอากาศแบบนี้ จะดึงน้ำเสียที่อยู่กับบ่อเข้าผสมกับอากาศและเกิดคลื่นน้ำ ทำให้น้ำไหลหมุนเวียน น้ำเสียจะผสมกับออกซิเจนในอากาศซึ่งทำให้น้ำมีคุณภาพ และสามารถนำไปดัดแปลงใช้ประโยชน์เป็นปั๊มดูดตะกอนเลนได้อีกด้วย โดยปิดทางเข้าอากาศ

 

        รูปแบบของตัวเครื่อง ประกอบด้วย ชุดสูบน้ำ และชุดอัดอากาศต่ออยู่บนเพลาเดียวกัน โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า เป็นตัวขับเคลื่อนลอยตัวอยู่บนทุ่นเกือกม้า

 

 

หลักการทำงาน

        เครื่องกลเติมอากาศแบบ RX-5C อาศัยแรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า
3
,000 รอบ/นาที ขณะเครื่องทำงานวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ 2.8 แอมแปร์ การทำงานเช่นนี้สามารถถ่ายเทออกซิเจนได้ประมาณ 1.8 - 2 กิโลกรัมออกซิเจน/แรงม้า/ชั่วโมง

        โดยมีหลักการทำงาน คือ มอเตอร์ไฟฟ้าจะทำให้ใบพัดปั๊มน้ำหมุน ระบบสูบน้ำทำงาน
จะดูดน้ำที่ส่วนล่างของบ่อขึ้นไปตามท่อดูดน้ำที่ปลายทางออกท่อดูดน้ำจะทำ
Venturi เมื่อน้ำไหลผ่านตรงจุด Venturi น้ำมีความเร็วสูงเกิดสุญญากาศจะดูดอากาศจากภายนอกผสมกับน้ำ เนื่องจากท่อรับอากาศต่อเข้ากับชุดเป่าอากาศจะอัดอากาศส่งไปตามท่อรับอากาศเพิ่มปริมาณอากาศเข้าผสมกับน้ำ โดยมีแรงดูดอากาศที่เกิดสุญญากาศตรงจุด Venturi และแรงอัดอากาศจากชุดเป่าอากาศ