แนวทางการแก้ไขปั๊ม

การแก้ปัญหา

 คำเตือน

 ก่อนทำการเปิดตัวปั๊ม หรือ ทำการซ่อมแซมควรปฏิบัติตามนี้

        -          ศึกษารายละเอียด และขั้นตอนในหนังสือคู่มืออย่างละเอียด

        -          ตรวจสอบว่าชุดต้นกำลังขับได้ถอดออกเรียนร้อยแล้ว

        -          ปล่อยให้ปั๊มเย็นตัวก่อนถ้าเกิด Over Heat

        -          ปิด ท่อดูดและท่อส่งน้ำ

        -          ตรวจสอบอุณหภูมิก่อนจะเปิดฝาครอบ และชิ้นส่วนต่างๆ

        -          ปล่อยน้ำออกจากปั๊ม

 

   

ปัญหา

สาเหตุ

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ปั๊มไม่สามารถทำการสูบน้ำได้

-มีรอยรั่วที่สายดูด

-สายดูดขาดหรือเสียหาย

-ซีลหรือประเก็นรั่วหรือฉีกขาด

-ซ่อมแซมรอยรั่ว

-เปลี่ยนสายดูดใหม่

-ตรวจสอบระดับสุญญากาศ อาจต้องเปลี่ยนซีลหรือประเก็น

 


ปั๊มหยุดทำงานหรือแรงดันในการส่งน้ำลดลง

-มีอากาศเข้าบริเวณสายดูด (รั่ว)

-สายดูดขาดหรือเสียหาย

-ใบพัดหรือชิ้นส่วนอื่นสึกหรอและเสียหาย

-ใบพัดปั๊มอุดตัน

-ปั๊มหมุนที่ความเร็วต่ำไป

-ตัวกรองอุดตัน

-เกิดรอยรั่ว หรือซีลฉีกขาดหรือประเก็นปั๊มรั่ว

-ซ้อมแซมรอยรั่ว

-เปลี่ยนสายดูด

-เปลี่ยนส่วนที่เสียหายฉีกขาดตรวจสอบใบพัดปั๊มว่าศูนย์และหมุนได้อิสระหรือไม่

-เอาเศษสิ่งสกปรกออกจากใบพัด

-ตรวจสอบชุดต้นกำลังขับและตัวส่งถ่ายกำลัง

-ตรวจสอบตัวกรองและทำความสะอาดถ้าจำเป็น

-ตรวจสอบแรงสูญญากาศของปั๊มเปลี่ยนส่วนที่รั่ว

 


ปั๊มใช้กำลังมากกว่าปกติ

-ใบพัดหมุนเร็วผิดปกติ

-ความดันด้านจ่ายต่ำเกิน

-ของเหลวที่สูบถ่ายเข้มข้นเกิน

 

-ตรวจสอบรอบตัวส่งกำลัง

-ปรับวาล์วทางส่งน้ำ

-เจือจางของเหลวที่สูบถ่าย

ปั๊มอุดตันบ่อย

-ของเหลวที่สูบจ่ายเข้มข้นเกิน

-อัตราส่งน้ำออกช้ามาก

-เช็ควาล์วท่อดูดอุดตัน

-เจือจางของเหลวที่จะสูบจ่าย

-เปิดวาล์วส่งเต็มที่เพื่อเพิ่มอัตราส่งน้ำและปรับรอบปั๊มเพิ่มขึ้น (ถ้าจำเป็นและเป็นไปได้)

-ทำความสะอาดเช็ดวาล์ว

 

ปั๊มมีเสียงดังมาก

-ใบพัดเสียหาย หรืออุดตัน

-ตัวปั๊ม, ตัวส่งกำลังติดตั้งไม่ดี

-มีฟองอากาศเกิดขึ้นในเส้นท่อ (Cavitation)

-ทำความสะอาด เอาส่งสกปรกออกและเปลี่ยนส่วนที่เสียหาย

-ตรวจการติดตั้งปั๊มให้ถูกต้อง

-ตรวจหาและกำจัดแหล่งที่มาของฟองอากาศ

 

ลับลูกปืนร้อนเกินไป

-ตลับลูกปืนมีอุณหภูมิสูงแต่ยังอยู่ในอัตราที่กำหนด

-ขาดการหล่อลื่น หรือหล่อลื่นตลับลูกปืนน้อยไป

-การเดินท่อและท่อส่ง ยังไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกับการใช่งาน

-เพลาขับไม่ได้ศูนย์

-ตรวจอุณหภูมิของลูกปืนบ่อยๆ และติดตามดูว่าอุณหภูมิสูงกว่าขีดจำกัดหรือไม่

-ตรวจสอบว่าการหล่อลื่นใช้อย่างถูกต้องและปริมาณตามระดับที่ระบุหรือไม่

-ตรวจการวางท่อ และเส้นท่งเดินท่อใหม่

-ตั้งศูนย์ขับเคลื่อนใหม่

 

 

 

 


 

 

          ในกรณีที่เกิดปัญหา และมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปั๊มซึ่งอาจจะไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ บริษัท จอห์น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

 56/4  ซอยวัดดาวเรือง หมู่ ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 12000. 

 • โทรศัพท์: 02 598 0553  • โทรสาร:   02 598 0554  • อีเมลล์:sales_johncorp@hotmail.com