การตรวจสอบและการบำรุงรักษาปั๊ม

 

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาปั๊ม

                เพื่อให้ปั๊มมีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่ต้องหยุดทำงานเพื่อซ่อมแซมบ่อยครั้ง ปั๊มทุกเครื่อง
ควรมีสมุดประวัติการใช้งานและบำรุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาสำหรับตรวจสอบและบำรุงรักษาที่แน่นอน การตรวจสอบและบำรุงรักษาอาจแบ่งออกเป็นการตรวจสอบประจำวัน การตรวจสอบทุก 6 เดือน การตรวจสอบประจำปี

การตรวจสอบและบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาต่างๆ มีดังต่อไปนี้

 ก. การตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำวัน มีดังนี้

1. อุณหภูมิของรองลื่น

2. ความดันทางท่อดูดและท่อจ่าย

3. การรั่วจากกันรั่ว (Seal)

4. การหล่อลื่นกันรั่วโดยดูจากหลอดแก้ว หรือตัวชี้อื่นๆ

5. โหลด (Load) ของมอเตอร์ไฟฟ้า

6. ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน

7. ระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มาเลี้ยงรองลื่น

ข. การตรวจสอบและบำรุงรักษาทุก 6 เดือน มีดังนี้

1. การได้ศูนย์ระหว่างปั๊ม และต้นกำลัง

2. การเติมน้ำมัน หรือจารบีให้กับรองลื่น

3. ตรวจรอยรั่วท่อทางดูด

ค. การตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำปี มีดังนี้

1. การรั่วตามเพลาและการซ่อมบำรุงกันรั่ว

2. การสึกของปลอกเพลา

3. ช่องว่างระหว่างใบพัดกับแหวนกันสึก

4. ทดสอบและปรับแก้เกจ์วัดต่างๆ ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า

5. เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นและจารบีรองลื่น

***หมายเหตุ; เนื่องจากรายละเอียดของวิธีการตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงจะแตกต่างกันไปตามชนิดของปั๊มและบริษัทผู้ผลิต ดังนั้น ควรศึกษาจากคู่มือผู้ใช้สำหรับปั๊มนั้นๆ*** 

 

การแก้ปัญหา

คำเตือน

ก่อนทำการเปิดตัวปั้ม หรือ ทำการซ่อมแซมควรปฏิบัติตามนี้

- ศึกษารายละเอียด และขั้นตอนในหนังสือคู่มืออย่างละเอียด

- ตรวจสอบว่าชุดต้นกำลังขับได้ถอดออกเรียบร้อยแล้ว

- ปล่อยให้ปั๊มเย็นตัวก่อนถ้าเกิด Over Heat

- ปิด ท่อดูดและท่อส่งน้ำ

- ตรวจสอบอุณหภูมิก่อนจะเปิดฝาครอบ และชิ้นส่วนต่างๆ

- ปล่อยน้ำออกจากปั๊ม

 

ปัญหา

สาเหตุ

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ปั๊มไม่สามารถทำการสูบน้ำได้

- มีรอยรั่วที่สายดูด

- สายดูดขาดหรือเสียหาย

- ซีลหรือประเก็นรั่วหรือฉีกขาด

- ซ่อมแซมรอยรั่ว

- เปลี่ยนสายดูดใหม่

- ตรวจสอบระดับสุญญากาศ อาจต้องเปลี่ยนซีลหรือประเก็น

ปั๊มหยุดทำงานหรือแรงดันในการส่งน้ำลดลง

- มีอากาศเข้าบริเวณสายดูด (รั่ว)
- สายดูดขาดหรือเสียหาย

- ใบพัดหรือชิ้นส่วนอื่นสึกหรอ และเสียหาย

 

- ใบพัดปั๊มอุดตัน

- ปั๊มหมุนที่ความเร็วต่ำไป

 

- ตัวกรองอุดตัน

 

- เกิดรอยรั่ว หรือซีลฉีกขาด

หรือประเก็นปั๊มรั่ว

- ซ่อมแซมรอยรั่ว

- เปลี่ยนสายดูด

- เปลี่ยนส่วนที่เสียหายฉีกขาด ตรวจสอบใบพัดปั๊มว่าได้ศูนย์และหมุนได้อิสระหรือไม่

- เอาเศษสิ่งสกปรกออกจากใบพัด

- ตรวจสอบชุดต้นกำลังขับ
และตัวส่งถ่ายกำลัง

- ตรวจสอบตัวกรองและทำ
ความสะอาดถ้าจำเป็น

- ตรวจสอบแรงสูญญากาศของปั๊มเปลี่ยนส่วนที่รั่ว


ปั๊มใช้กำลังมากกว่าปกติ

- ใบพัดหมุนเร็วผิดปกติ

- ความดันด้านจ่ายต่ำเกิน

- ของเหลวที่สูบถ่ายเข้มข้นเกิน

- ตรวจสอบรอบตัวส่งกำลัง

- ปรับวาล์วทางส่งน้ำ

- เจือจางของเหลวที่สูบถ่าย

 

ปั๊มอุดตันบ่อย

- ของเหลวที่สูบจ่ายเข้มข้นเกิน

- อัตราส่งน้ำออกช้ามาก

 

- เช็ควาล์วท่อดูดอุดตัน

- เจือจางของเหลวที่จะสูบจ่าย

- เปิดวาล์วส่งเต็มที่เพื่อเพิ่มอัตราส่งน้ำและปรับรอบปั๊มเพิ่มขึ้น
(ถ้าจำเป็นและเป็นไปได้)

- ทำความสะอาดเช็ควาล์ว

 

ปั๊มมีเสียงดังมาก

- ใบพัดเสียหาย หรืออุดตัน

 

- ตัวปั๊ม, ตัวส่งกำลังติดตั้งไม่ดี

- มีฟองอากาศเกิดขึ้นในเส้นท่อ (Cavitation)

- ทำความสะอาด เอาสิ่งสกปรกออกและเปลี่ยนส่วนที่เสียหาย

- ตรวจการติดตั้งปั๊มให้ถูกต้อง

- ตรวจหาและกำจัดแหล่งที่มาของฟองอากาศ

 

ตลับลูกปืนร้อนเกินไป

- ตลับลูกปืนมีอุณหภูมิสูงแต่ยังอยู่ในอัตราที่กำหนด

 

- ขาดการหล่อลื่น หรือหล่อลื่นตลับลูกปืนน้อยไป

 

- การเดินท่อและท่อส่ง ยังไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกับการ
ใช้งาน

- เพลาขับไม่ได้ศูนย์

- ตรวจอุณหภูมิของลูกปืนบ่อยๆ และติดตามดูว่าอุณหภูมิสูงกว่าขีดจำกัดหรือไม่

- ตรวจสอบว่าการหล่อลื่นใช้อย่างถูกต้องและมีปริมาณตามระดับที่ระบุหรือไม่

- ตรวจการวางท่อ และเส้นทาง
เดินท่อใหม่

 

- ตั้งศูนย์ขับเคลื่อนใหม่

 

 

 

ในกรณีที่เกิดปัญหา และมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปั๊มซึ่งอาจจะไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 

บริษัท จอห์น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

56/4  ซอยวัดดาวเรือง หมู่ ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 12000.

โทรศัพท์: 02 598 0553  • โทรสาร:   02 598 0554  • อีเมลล์: sales_johncorp@hotmail.com