บริษัท จอห์น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

             

 

     

                     บริษัท จอห์น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสูบน้ำ, เครื่องกวนตะกอนใต้น้ำ, เครื่องบดตัดขยะ และอุปกรณ์

         ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและยังเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ ลิฟท์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องจักรจากต่างประเทศ โดยมีกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ อาทิ เช่น

         1. เครื่องสูบน้ำสำหรับเหมืองแร่ (Mine Pumps)

         2. เครื่องสูบน้ำสำหรับน้ำทะเล; Self-Priming Pumps

         3. เครื่องสูบน้ำสำหรับอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี (สามารถทนทนต่อสภาวะที่มีการกัดกร่อนสูงจากสารเคมี); Self-Priming Pumps 

         4. เครื่องสูบน้ำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็น การล้างทำความสะอาด การลำเลียงขนย้ายไข่; Self-Priming Pumps 

            การสูบน้ำมันทอดในกระบวนการผลิต เป็นต้น

         5. เครื่องสูบน้ำสำหรับงานป้องกันน้ำท่วม; Self-Priming Pumps 

         6. เครื่องสูบน้ำสำหรับงาน Biogas; Self-Priming Pumps 

           7. เครื่องสูบน้ำสำหรับงานอาคาร; Self-Priming Pumps 

                7.1 Booster Pump

                7.3 Fire Pump

                7.4 Sump Pump

          8. เครื่องสูบน้ำสำหรับงานอเนกประสงค์; Self-Priming Pumps 

                 8.1 เครื่องสูบน้ำชนิดลากจูง

                 8.2 เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม (Portable) 

          9. เครื่องกวนตะกอนใต้น้ำ (Submersible Mixer, Flowmaker)  

            ซึ่งใช้ในงานระบบบำบัดน้ำเสีย รวมไปถึงการสูบส่งน้ำในปริมาณมากๆ

          10. เครื่องบดตัดขยะ (Grinder)

          11. เครื่องแยกขยะ และลำเลียงขยะในน้ำเสีย

          12. เครื่องสูบน้ำสำหรับงานปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมพลาสติก; Self-Priming Pumps  

 

          ปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับ Gorman-Rupp Pump, LJM Submersible mixer, JWC Grinder,
          Cornell Pump in Thailand .

 

 

     

        Experiences

       

      

      

 

        Smart Digeste

  Smart Digester® is a patented waste to energy system generate and utilize methane gas to produce electricityand soil conditionerby-product.

            

       

      Smart Digeste

   Smart    Digester® is a constructed earth pond structure lined with reinforced concrete. The reactor has a narrow, long, shallow shape and it contains two compartments

    

 

 

                      Mixed and distribution of incoming wastewater with the bulk liquid in the  digester      

                                                          to  reduce trouble  effects  such  as inhibition and fluctuation of thewaste.

 

               Suspension of bacteria and waste to allow effective reaction within reaction chamber.

 

            Recirculation of the bacteria around the reaction zone to provide large amount of bacteria 

                                                        in contact with the incoming  waste ,

 

           Recycled of settled sludge from the sedimentation chamber to prevent bacteria sludge wash out 

                                                      which  is the key problem of digesteroperation.

 

                 

 

                        

 Company's Profile

 

                            

 

           

 

                               

                                

Booster pump (บูสเตอร์ปั๊ม)

            

 

                  

 

 

                    

             หลักในการทำงานของระบบ Booster Pump คือการรักษาแรงดันภายในระบบให้มีความคงที่สม่ำเสมอ โดยอาศัยการทำงาน (Pressure Switch main)เป็นตัว   ตัดต่อการทำงานระบบ Booster pump ที่นิยมกันเป็นแบบทำงานสลับและเสริมช่วย (Alternate/Parallel) ประกอบด้วย ปั๊มน้ำจำนวน 2 ตัว สลับทำและจะเสริมช่วยอีกตัวเพื่อใช้   ปรับตั้งแรงดันตามความต้องการ

 

               

  

               

                 บริษัทฯ เป็นโรงงานประกอบ Booster Pump ลูกค้าสามารถจะสั่งทั้งชุด หรือ นำปั๊มน้ำ เช่น Calpeda, Ebara, Grundfos, saer, Stac, Electra,Euroflow   ฯลฯ มาให้บริษัทฯ เราประกอบแท่นฐานและอุปกรณ์ตามที่ท่านต้องการ             

 

 

                 Booster Pump System is to maintain the pressure within the system Are Constant Based on the work of the (Pressure Switch   Main) is cut to the booster Pump system that will be added to the switch and Alternate/Parallel) consists of two pumpa to be added to the   switch

 


 Transfer Pump (ทรานฟอร์ปั๊ม)

  

 

                

 

 

              ทรานเฟอร์ปั๊ม (Transfer Pump) คือ รับ-ส่ง  น้ำจากต้นทางไปยังปลายทางหรือจากบ่อด้านล่างส่งไปบ่อด้านบน นิยมใช้กันมาก ในอพาร์ทเม้นท์ แมนชั่น 

  หรือ อาคารตึกสูง คอรโดมิเนียม                                                         

              หลักการทำงานของระบบ Trans Pump คือ การเติมน้ำจากต้นทางไปปลายทาง อาศัยความต่างระดับของระดับน้ำ นำมาควบคุมการทำงานโดยใช้ก้านอิเล็ค      โตด(Electrode)

                     

 

 

 

 

        ซึ่งรับสัญญาณโดย Float Less Relay หรือจะใช้ลูกลอยแทนการควบคุมด้วย Float Less Level Relay ก็ได้ระบบ Transfer Pump เป็นการควบคุม        ใช้ปั๊มเพียงตัวเดียว หรือ 2ตัว ก็ได้แค่ คอนโทรล 2 ปั๊มต้องมี Function การทำงานของปั๊มน้ำด้วย 

ผลงานที่ผ่านมา

 

   

ปรับปรุงระบบควบคุมและเครื่องสูบน้ำสำหรับหอผึ่งเย็น อาคาร 1

 

                             

 

 

ซ่อมเครื่องสูบน้ำระบายความร้อนหอผึ่งเย็น อาคาร1

 

                            

 

งานซ่อมเครื่องสูบน้ำเย็น

 

                     

 

 

งานซ่อมเครื่องสูบน้ำดี 

            

                       

 

 

 

ซ่อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ อาคาร2

 

                  

 

 

         

 

 

                                                               งานเปลี่ยนหัวขับไฟฟ้าวาล์วปีกผีเสื้อ

 

                   

 

 

งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบสปริงเกอร์

 

                           

 

   

 

 

                                

 

 

                          

 

                      

 

 

                          

 

 

 

 

 

                               

 

 

                       

 

 

 

                                   

 

 

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา

                    

 

 

     งานติดตั้งลิฟท์ที่กรมแผนที่ทหาร